• Pre Departure briefing cùng công ty du học PTS và Qatar Airways Một ngày cuối tuần dù thời tiết âm u, tưởng không đông nhưng người tham dự đông không tưởng. Gần 100 phụ huynh[...]

    Published On: July 1, 2023|Last Updated: September 8, 2023|Views: 74|