• TRƯỜNG TRUNG HỌC NỮ SINH PALMERSTON NORTH Với truyền thống hơn 100 năm Trường Trung học Nữ sinh Palmerston North nổi tiếng về việc nuôi dưỡng các cá nhân xuất sắc trong học tập và các[...]

    Published On: September 7, 2023|Last Updated: September 7, 2023|Views: 41|
  • TRƯỜNG TRUNG HỌC ST PETER’S St Peter's College là một trường Trung học có 700 học sinh nam nữ đang theo học. Trường tọa lạc tại Palmerston North, ở hạ lưu đảo Bắc, New Zealand. Trường[...]

    Published On: September 7, 2023|Last Updated: September 7, 2023|Views: 39|
  • TRƯỜNG TRUNG HỌC AWATAPU Trường Trung học Awatapu thuộc vùng Palmerston North, phía bắc New Zealand, cách thủ đô Wellington 2 giờ lái xe. Vùng Palmerston North, với dân số khoảng 80,000 người, còn được[...]

    Published On: September 7, 2023|Last Updated: September 7, 2023|Views: 30|